پیدا

مصاحبه با آ ین رییس هیات کشتی اصفهان

درخواست حذف اطلاعات

مصاحبه ای ویدیویی مربوط به محمد مجیری ریاست اسبق هیات کشتی اصفهان در این مصاحبه جناب آقای مجیری به صراحت شخص " سلطان حسینی " را عامل اصلی بدبختی کشتی اصفهان می داند و می گوید تا وقتی او در ورزش اصفهان حضور خواهد داشت کشتی اصفهان قدمی از پیش بر نخواهد داشت. همچنین ایشان از استاندار خواسته اند با ورود به این قضیه و برخورد با مدیر سازمان ورزش و جوانان - ورزش اصفهان را نجات دهند. افشاگری مجیری در مورد سنگ اندازی های رییس اداره ورزش و عامل اصلی استعفایش
ضمن تشکر و تقدیر از برادر گرامی جناب محمد مجیری بدلیل مصاحبه شجاعانه و روشنگرانه ایشان از مسوولان رده بالا در خواست داریم به حضور فعلی رییس ورزش و جوانان اصفهان در سمت خود پایان دهند و زمینه برکناری او از ورزش اصفهان را فراهم کنند. وضعیت ورزش اصفهان در دوران تصدی ریاست او بسیار وخیم شده است و روسای هیات های ورزشی از دست اقدامات نا به هنجار او استعفا می دهند و فرار می کنند. بازی های آسیایی 2018 جاکارتا که حاصل آن چندین مدال رنگارنگ برای ورزشکاران اصفهانی بود چندی پیش به پایان رسید، اما روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان حتی به خود زحمت نداد از رسانه های اصفهان برای پوشش برنامه استقبال از چند بانوی مدال آور اصفهانی دعوت کند و به جز چند رسانه که البته برخی هم به صورت اتفاقی از برگزاری این مراسم باخبر شده بودند، خبرنگار دیگری از وجود این مراسم اطلاع پیدا نکرد تا عملاً اداره کل ورزش و جوانان استان، ورزش اصفهان را از بازتاب گسترده تر این رویداد در رسانه ها محروم کند. تأسف بارتر اینکه این برخوردهای سابقه دار با خبرنگاران و رسانه ها در دوران او به حد اعلی رسیده و چندی قبل انتخابات هیات کشتی گلف اصفهان نیز به چالش کشیده شد. تیم پر افتخار فوتبال ان اصفهان فصل قبل تا یک قدمی سقوط به دست یک پیش رفت و حضور رییس اداره ورزش اصفهان در ترکیب هیات مدیره این تیم انگشت اتهام را متوجه هیات مدیره این تیم کرده است. ورزش اصفهان چند سال اخیر مرتب بین مدیران اتوبوسی وزارت ورزش پاس کاری شده است و دیگر لازم است بگوییم : ایست! ایست به مدیران اتوبوسی ! ایست به رانت خواری! دیگر حضور مدیران اتوبوسی در ورزش اصفهان کافی است و ورزش اصفهان بقدر کافی تاوان حضور آنها را داده است . وقت آن رسیده رییس اداره ورزش و جوانان از بین ورزشکاران و هیات های ورزشی این استان تعیین شود و ورزش اصفهان به روزگار قبل از ورود آنها برگردد.