پیدا

کشتی ایران زیر خیمه سنگین سیاستمداران

درخواست حذف اطلاعات

در حاشیه ش ت سنگین تیم های کشتی آزاد و فرنگی و استعفای رسول خادم قبل از هر چیز بایستی به انی که خود را به اصطلاح " آقایان کارشناس " و تحلیل گر حوزه کشتی می دانند و این روزها برای خبرگزاری های وابسته به ت مثل صدا وسیما و ... تند تند قلم می زنند چند نکته را گوشزد کنم. روی صحبتم با همان انی است که بادمجان دور قابچین و شییورچی هستند و گوشه ی تشک کشتی نشسته اند و هی داد میزنند و میگویند ... لنگش کن. برد و باخت هر دو دو روی یک سکه هستند - همانطور که طعم برد شیرین و دلپذیر است بایستی منتظر تلخکامی و باخت در کشتی نیز بود اما اینکه بخواهند بر کشتی گیران و مربیان ده بگیرند اصلا قابل قبول نیست. قبل از قضاوت بروید و نگاهی به کارنامه چند سال اخیر کشتی بیندازید: مربیان و کهنه کار های تیم ملی کشتی یکی یکی در حال استعفا و ترک سمت های خود هستند. محمد بنا با دلی ش ته و آزرده تیم ملی را برای همیشه ترک کرد - رسول جزینی حاضر به همکاری با تیم کشتی ایران نیست - رسول خادم چندین بار پیاپی استعفا می دهد و دیگر زیر بار مسوولیت نمی رود - روسای هیات های کشتی نیز بدنبال او استعفا می دهند ... چرا؟! جواب این سوال را باید از سیاستمداران پرسید . همان انی که ورزش ایران را به لجن سیاست کشانیدند. همان انی که تیم ملی ایران سپر بلای آنهاست - همان ژنرال هایی که جنگ را شروع می کنند و وقتی سربازان به میدان رفتند پای میز مذاکره قرارداد صلح امضا می کنند . همان انی که از پشته کهنه سربازان جنگ پله پله بالا میروند تا بگویند ما هنوز ایستاده ایم.
همان هایی که خوب حرف زدن را بلد هستند و موقع جنگ به گوشه ای می خزند تا دیده نشوند و موقع ش ت هم سربازان را کرور کرور به دست تیغ می سپارند و فرار می کنند. رسول خادم خوب سیاستمداران ایران را شناخت و باید به او آفرین گفت که همکاری خود با آنها را قطع کرد - ورزش ایران زیر سلطه سیاست است و یک سیاستمدار باید مربی شود نه یک ورزشکار . ورزش ایران آلوده است همه می دانند ولی کشتی را نمی توانند به سیاست بکشانند - کشتی گیران از سیاستمداران و ان به یک اندازه بیزارند و نفرت دارند.
برای رسول خادم قهرمان اسبق جهان و المپیک آرزوی سلامتی و توفیق داریم و امیدوار هستیم هر کجا که هست نانش گرم باشد و آبش سرد. مدال ها شرکت کنندهٔ کشور ایران کشتی آزاد مردان بازی های المپیک olympic rings without rims.svg طلا ۱۹۹۶ آتلانتا ۹۰ ک گ برنز بارسلونا ۱۹۹۲ ۸۲ ک گ مسابقات جهانی طلا استانبول ۱۹۹۴ ۹۰ ک گ طلا آتلانتا ۱۹۹۵ ۹۰ ک گ نقره تهران ۱۹۹۸ ۱۳۰ ک گ بازی های آسیایی طلا هیروشیما ۱۹۹۴ ۹۰ ک گ نقره پکن ۱۹۹۰ ۶۸ ک گ مسابقات آسیایی طلا دهلی نو ۱۹۹۱ ۸۲ ک گ طلا تهران ۱۹۹۲ ۸۲ ک گ طلا اولانباتار ۱۹۹۳ ۹۰ ک گ طلا مانیل ۱۹۹۵ ۹۰ ک گ طلا ژیائوشان ۱۹۹۶ ۹۰ ک گ "ج افتخارات ورزشی رسول خادم"