پیدا

هیچ وقت تمام نمیشوند

درخواست حذف اطلاعات

ع ذیل را بارها دیده ایم در نمایشگاههای جنگ - در رو مه ها و صفحات اینترنت.این ع یادگار روزگار ماست. ع ی که همیشه بی نام عکاس دیدیمش. و بی نامی از یش. احمد دهقان، نویسنده کتاب سفر به گرای ۲۷۰درجه در توضیح این ع – به عنوان شاهد عینی این تصویر- می گوید: ع مربوط است به ۲۱ دی ماه سال ۶۵، سومین روز عملیات کربلای پنج در شلمچه است؛ وقتی که گروهی از نیروهای ایرانی در محاصره نیروهای عراقی گیر افتاده بودند. توی یکی از سنگرها، عباس حصیبی (شهید سمت چپ در ع ) و علی شاه آبادی (شهید سمت راست که یکی از سمینوف چی های دسته ادوات بوده)، کنار هم نشسته بودند که تیر سمینوف عراقی می خورد به سر حصیبی و رد می کند و می خورد به سر دومی. سر حصیبی را باند پیچی کرده بودند… ع را هم رضا احمدی با دوربین علی شاه آبادی گرفته است. خانواده شاه آبادی دو شهید تقدیم انقلاب و کرده است و منزل شهیدان و علی شاه آبادی در محله سه راه آذری تهران قرار دارد. حاج رجب شاه آبادی پدر شهیدان علی و شاه آبادی چندی پیش دار فانی را وداع گفت. پیکر این پدر شهید از ۲۰متری شمشیری تهران به سمت بهشت زهرا قطعه 45 ردیف 38 تشعیع و به خاک س شد. آدرس پیج ی " وبلاگی برای کشتی اصفهان " : shohada page >>> http://mohsenshirani. /category/14