پیدا

پیام تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

هوالباقی " بقا مختص ذات اوست " با خبر شدیم دوست عزیز و گرامی و پیش وت معزز کشتی اصفهان آقای" مهدی وطنی " در غم از دست دادن پدر معزز خود " حاج حسین وطنی " سوگوار و عزادار هستند. خود را در غم و اندوه ایشان شریک می دانیم و از خدای سبحان برای آن مرحوم طلب رحمت و غفران الهی را خواستاریم - وبلاگی برای کشتی اصفهان